NAV Eide - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset

Åpningstid

Mandag, onsdag og fredag 10.00–14.30, stengt tirsdag og torsdag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 6490 Eide

Telefaks

74 73 36 51

Kontornummer

1551

Organisasjonsnummer:

994 011 618