NAV Fræna-Eide, avd. Eide - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusvegen 7, 6490 Eide

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.30. NAV Fræna-Eide har fra mandag 3. juli felles publikumsmottak i Elnesvågen for innbyggerne i begge kommunene. Mottaket er åpent for drop-in henvendelser (uten forhåndsavtale) mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00. Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Tingplassen 2, 6440 Elnesvågen

Telefaks

70 32 18 81

Kontornummer

1551

Opplysninger

Felles NAV-kontor for Fræna og Eide med publikumsmottak i Elnesvågen.

Organisasjonsnummer:

994 011 618