NAV Eid - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 68, 6771 NORDFJORDEID

Telefaks

57016351

Opplysninger

Tilgjengeleg telefon: 0800-1530

Organisasjonsnummer

994004603

Kontornummer

1443

Publikumsmottak

Nordfjordeid

Lotevegen 21, 6770 Nordfjordeid

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.