NAV Drammen - kontorinformasjon

Besøksadresse

NAV-huset, Grønland 55

Åpningstid

09.00–15.00, bemannet fra 11:00-14:00. Ellers etter avtale

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1583, 3007 Drammen

Telefaks

32 83 11 31

Kontornummer

0602

Opplysninger

Kontoret er bemannet i tidsrommet 11:00-14:00, men du kan bruke selvbetjeningsløsninger og levere post i tidsrommet 09:00-15:00

Organisasjonsnummer:

995 145 359