NAV Deatnu–Tana - kontorinformasjon

Besøksadresse

Helsestien 32, 9845 DEATNU-TANA

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 10.00–14.00. Timeavtaler hverdager melom kl 0900-1500.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

9845 Tana

Telefaks

78 38 97 71

Kontornummer

2025

Organisasjonsnummer:

993 862 894