NAV Deatnu–Tana - kontorinformasjon

Besøksadresse

Helsestien 32, 9845 DEATNU-TANA

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

9845 Deatnu–Tana

Telefaks

78 38 97 71

Kontornummer

2025

Organisasjonsnummer:

993 862 894