NAV Bykle - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset

Åpningstid

Kontoret betener timeavtalar mandag–fredag 09.00– 15.00. Opningstider uten timeavtale måndag, tysdag og torsdag 12.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Telefaks

37 41 96 21

Kontornummer

0941

Opplysninger

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

993 264 652