NAV Vest-Viken - kontorinformasjon

Besøksadresse

Grønland 55, 3045 DRAMMEN

Telefon

22822000

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1583, 3007 DRAMMEN

Telefaks

31028101

Kontornummer

0600