NAV Bømlo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bømlo kulturhus

Åpningstid

Publikumsmottak mån, ons og fre 10.00–14.00. Timeavtaler også utanom opningstida.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 83, 5445 Bremnes

Telefaks

53 04 37 71

Kontornummer

1219

Organisasjonsnummer:

991 370 366