NAV Birkenes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset, Smedens Kjerr 30

Åpningstid

Timeavtaler mandag - fredag 10:00 - 15:00. Drop-in mandag, tirsdag, torsdagog fredag 10:00 - 14:00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Kontornummer

0928

Opplysninger

 

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

991 359 680