NAV Birkenes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset, Smedens Kjerr 30

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtaler mandag–fredag 10.00–15.00. Åpningstider uten timeavtale mandag, tirsdag, torsdagog fredag 10.00–14.00 (OBS! Stengt 18.08.16)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Kontornummer

0928

Opplysninger

 

På grunn av felles samling for våre medarbeidere er NAV Birkenes stengt torsdag 18. august 2016.

 

Du får kontakt med oss ved å logge deg inn på Ditt NAVnav.no eller ringe 55 55 33 33.

 

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

991 359 680