NAV Bergenhus - kontorinformasjon

Besøksadresse

Valkendorfs gate 6

Åpningstid

Åpent 09:00–15:00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, sosialtjeneste 55 56 95 00, rekruttering og omstilling 484 08 238 eller 954 57 350

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen

Telefaks

53 03 17 00

Kontornummer

1209

Opplysninger

Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritime tjenester (sjøfartsbøker). Du kan ringe oss på telefon eller ta kontakt i publikumsmottaket til NAV Bergenhus.

Fra ca. 12.30 beregn noe venting. NAV anbefaler å komme tidligere, om mulig.

Organisasjonsnummer:

995 288 656