NAV Bergenhus - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Valkendorfs gate 6

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, sosialtjeneste 55 56 95 00, rekruttering og omstilling 932 83 859

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Valkendorfsgate 6, 5012 Bergen

Telefaks

53 03 17 00

Kontornummer

1209

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritime tjenester (sjøfartsbøker). Du kan ringe oss på telefon eller ta kontakt i publikumsmottaket til NAV Bergenhus.

Fra ca. 12.30 beregn noe venting. NAV anbefaler å komme tidligere, om mulig.