NAV Bergenhus - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08:00–15:30, rekruttering og omstilling 484 08 238 eller 954 57 350, sosialtjeneste 55 55 33 33.

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Valkendorfs gate 6, 5012 BERGEN

Telefaks

53031700

Opplysninger

Sjøfartsoppgaver: Ved NAV Bergenhus ligger også kontor for maritime tjenester (sjøfartsbøker). Du kan ringe oss på telefon 406 38 166 eller ta kontakt i publikumsmottaket til NAV Bergenhus. Fra ca. 12.30 må du beregne noe venting.

Organisasjonsnummer

995288656

Kontornummer

1209

Publikumsmottak

Bergen

Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen

Åpningstider
Mandag10:00 - 15:00
Tirsdag10:00 - 15:00
Onsdag10:00 - 15:00
Torsdag10:00 - 15:00
Fredag10:00 - 15:00