NAV Båtsfjord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Fomavegen 5, Båtsfjord

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 3, 9991 Båtsfjord

Telefaks

78 38 95 51

Kontornummer

2028

Organisasjonsnummer:

993 233 854