NAV Bømlo - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Bømlo kulturhus

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00, onsdag stengt (timeavtaler også utanom åpningstida).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 83, 5445 Bremnes

Telefaks

53 04 37 71

Kontornummer

1219

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss