NAV Bærum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Løkketangen 10 og 14

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in 11–15 mandag til fredag. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 40, 1300 Sandvika

Telefaks

67 25 76 01

Kontornummer

0219

Områder kontoret dekker: Bærum

Organisasjonsnummer:

894 005 262