NAV Bærum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Løkketangen 10 og 14

Åpningstid

Åpningstider: publikumsmottak kl.11-15 mandag-fredag. Timeavtaler mandag-fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 40, 1300 Sandvika

Telefaks

67 25 76 01

Kontornummer

0219

Områder kontoret dekker: Bærum

Organisasjonsnummer:

894 005 262