NAV Aurskog-Høland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Bjørkelangen

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in mandag, tirsdag, fredag 11.30–14. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen

Telefaks

67 25 64 01

Kontornummer

0221

Områder kontoret dekker: Aurskog-Høland

Organisasjonsnummer:

991 359 583