NAV Audnedal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Audnedal helsesenter, 4525 Konsmo

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtale tirsdag, onsdag og fredag 09.00–15.00. Åpningstider for drop-in: tirsdag, onsdag og fredag 12.00–14.00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Audnedal helsesenter, 4525 Konsmo

Telefaks

38 53 07 21

Kontornummer

1027

Organisasjonsnummer:

993 264 164