NAV Audnedal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Audnedalsveien 2574, 4525 Konsmo

Åpningstid

Åpningstider for drop-in tirsdag, onsdag og fredag fra 12.00- 14.00 (kontoret betjener timeavtaler alle dager fra 09.00-15.00).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Audnedalsveien 2574, 4525 Konsmo

Telefaks

38 53 07 21

Kontornummer

1027

Organisasjonsnummer:

993 264 164