NAV Askøy - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kleppestø senter

Åpningstid

Publikumsmottak måndag, onsdag og fredag 11:00–14:00. Timeavtaler også utanom opningstida.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 14, 5321 Kleppestø

Telefaks

53 04 36 51

Kontornummer

1247

Opplysninger

Timeavtalar kan gjerast utanom opningstida.

Organisasjonsnummer:

991 369 856