NAV Asker - kontorinformasjon

Besøksadresse

Erteløkka 9, Asker

Åpningstid

11.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 310, 1372 Asker

Telefaks

67 25 62 01

Kontornummer

0220

Områder kontoret dekker: Asker

Organisasjonsnummer:

990 228 728