NAV Årstad - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08:00–15:30, sosialtjeneste 55553333, arbeidsgivere 924 77 947

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2303 Solheimsviken, 5824 BERGEN

Telefaks

53045861

Organisasjonsnummer

991378790

Kontornummer

1208

Publikumsmottak

Motorhallen inngang F, Inngang A for bevegelseshemmede

Solheimsgaten 13, 5058 Bergen

Åpningstider
Mandag11:00 - 14:30Åpent for forhåndsavtalte timeavtaler 0900-1430
Tirsdag11:00 - 14:30Åpent for forhåndsavtalte timeavtaler 0900-1430
Onsdag11:00 - 14:30Åpent for forhåndsavtalte timeavtaler 0900-1430
Torsdag11:00 - 14:30Åpent for forhåndsavtalte timeavtaler 0900-1430
Fredag11:00 - 14:30Åpent for forhåndsavtalte timeavtaler 0900-1430