NAV Arna - kontorinformasjon

Besøksadresse

Øyrane Torg

Åpningstid

10.00–14.30

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30, sosialtjeneste 55 56 26 00 kl. 08.00-15.30.

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 193 Indre Arna, 5888 Bergen

Telefaks

53 03 16 99

Kontornummer

1204

Organisasjonsnummer:

991 370 420