NAV Arendal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Nedre Tyholms vei 13

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtaler mandag - fredag 09.00 - 15.00. Åpningstider uten timeavtale mandag - fredag 12.00 - 15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal

Telefaks

37 41 93 01

Kontornummer

0906

Opplysninger

Du kan få svar på det meste uten å oppsøke NAV-kontoret: Finn svar på nav.no

 

Organisasjonsnummer:

991 359 699