NAV Årdal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Statsråd Evensens veg 4-6, 6885 ÅRDALSTANGEN

Telefaks

57016441

Organisasjonsnummer

994476181

Kontornummer

1424

Publikumsmottak

Årdalstangen

Statsråd Evensens veg 4, 6885 Årdalstangen

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstidene.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstidene.
Onsdag12:00 - 15:00Timeavtalar også utanom opningstidene.
Torsdag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstidene.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstidene.