NAV Arbeidsrådgivning Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO

Epost

nav.arbeidsraadgivning.oslo@nav.no

Telefon

22822000

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 308 Alnabru, 0614 OSLO

Opplysninger

NAV Arbeidsrådgivning bistår personer som har behov for veiledningsbistand som går utover den bistand NAV-kontorene kan gi. I første rekke vil dette være personer som opplever særlige vansker med å finne gode løsninger i forhold til arbeid. For å få gjort avtale med oss må du henvende deg til NAV-kontoret i din bydel, som henviser videre til NAV Arbeidsrådgivning Oslo. Den rådgivende legetjenesten i NAV Oslo er også organisert under NAV Arbeidsrådgivning Oslo.

Kontornummer

0396