NAV Arbeidsrådgiving Nordland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sjøgata 41, 8006 BODØ

Epost

nav.arbeidsradgivning.nordland@nav.no

Telefon

22822000

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 373, 8001 BODØ

Telefaks

21054371

Kontornummer

1893