NAV Arbeid Vestfold og Telemark - kontorinformasjon

Besøksadresse

Torggata 18, 3717 SKIEN

Epost

nav.arbeidslivssenter.telemark@nav.no

Telefon

55553336

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2650 Kjørbekk, 3702 SKIEN

Telefaks

35113821

Kontornummer

0891