NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane - kontorinformasjon

Besøksadresse

Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger

Telefon

55 55 33 36 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger

Telefaks

57 01 55 21

Kontornummer

1400

E-post

nav.arbeidslivssenter.sognogfjordane@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.