NAV Arbeidslivssenter Rogaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Byfjordparken 15, 4007 STAVANGER

Epost

nav.arbeidslivssenter.rogaland@nav.no

Telefon

55553336

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 133 Sentrum, 4001 STAVANGER

Opplysninger

nav.arbeidslivssenter.rogaland@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Kontornummer

1191