NAV Arbeidslivssenter Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2 D, 0164 OSLO

Epost

iakompetanse.oslo@nav.no

Telefon

40766901

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 326 Alnabru, 0614 OSLO

Telefaks

21067331

Kontornummer

0391