NAV Arbeidslivssenter Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.J. Hambros plass 2

Telefon

55 55 33 36 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 326 Alnabru, 0614 Oslo

Telefaks

21 06 73 31

Kontornummer

0391

Områder kontoret dekker: Oslo