NAV Arbeidslivssenter Hordaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN

Epost

nav.arbeidslivssenter.hordaland@nav.no

Telefon

55553336

Sentralbord: 53 04 61 10

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 803 Sentrum, 5807 BERGEN

Telefaks

53046111

Kontornummer

1291