NAV Arbeidslivssenter Hordaland - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. Sundts gate 29, 5004 Bergen

Åpningstid

08.00–15.30

Telefon

Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36, Sentralbord: 53 04 61 10

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 803 Sentrum, 5807 Bergen

Telefaks

53 04 61 11

Kontornummer

1291

E-post

nav.arbeidslivssenter.hordaland@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.