NAV Ankenemnda for sykepenger - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2, 0164 Oslo

Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kontornummer

4203

E-post

nav.klageoganke.osloogakershus@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Ankenemda behandler klager på sykepenger i arbeidsgiverperioden.
Sekretariat for Ankenemnda er NAV Klageinstans Oslo og Akershus.