NAV Åsnes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Negardsvegen 1

Åpningstid

NAV Åsnes har åpent for «drop-in»-samtaler fra 10.00 til 13.00 på mandager, torsdager og fredager. Ut over dette er det åpent for timeavtaler.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 214, 2271 Flisa

Telefaks

62 02 32 56

Kontornummer

0425

Organisasjonsnummer:

991 378 588