NAV Åsnes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Negardsvegen 1

Åpningstid

NAV Åsnes har åpent for «drop-in»-samtaler fra 10.00 til 13.00 på mandager, torsdager og fredager. Ut over dette er det åpent for timeavtaler alle dager fra kl 08.00 - 15.30.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 214, 2271 Flisa

Telefaks

62 02 32 56

Kontornummer

0425

Organisasjonsnummer:

991 378 588