Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2 A, 0164 Oslo

Telefon

21070000

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6859 St. Olavs Plass, 0130 Oslo

Telefaks

21070001

Kontornummer

4750