Arbeids- og velferdsdirektoratet - kontorinformasjon

Besøksadresse

Økernveien 94, 0579 Oslo og Sannergata 2, 0557 Oslo. Se "Opplysninger" for mer informasjon.

Telefon

21 07 00 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Kontornummer

2810

Opplysninger

I Økernveien 94 finner du følgende enheter: Arbeids - og tjenesteavdelingen, Kunnskapsavdelingen, Utviklingsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen, HR-avdelingen, Internrevisjonen samt deler av Økonomi- og styringsavdelingen. Besøks- og leveringsadresse er: Økernveien 94, 0579 Oslo. 

I Sannergata 2 finner du følgende enheter: Ytelsesavdelingen, IT-avdelingen samt deler av Økonomi- og styringsavdelingen. Besøks- og leveringsadresse er: Sannergata 2, 0557 Oslo.


 
Organisasjonsnummer: 889 640 782 (Arbeids- og velferdsetaten).