Chat med NAV

Language

Chat med NAV om foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, økonomi eller jobb i utlandet.

Vi svarer på generelle spørsmål, og går ikke inn i konkrete saker.


We only answer general questions about parental-, child- and cash-for-care benefits, financial problems and work in EU, EEA og Switzerland. We do not answer questions about your specific case.