Kontakt NAV på chat, Facebook og Twitter

Help

Her finner du en oversikt over NAV i sosiale medier.

Chat med NAV

Chat med NAV om foreldrepenger, barnetrygd, kontantstøtte, økonomi eller jobb i utlandet.