Feiltolkning av EØS-reglene

Her finner du informasjon knyttet til feil tolkning og praktisering av EØS-reglene for mottakere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

Tidslinje om NAVs feiltolkning av EØS-reglene

I arbeidet med å rydde opp etter feil praksis og feil tolkning av EØS-reglene om trygdeytelser, har NAV utarbeidet en tidslinje. Den gir en oversikt over de viktigste hendelsene i saken etter at vi i 2017 fikk den første kjennelsen fra Trygderetten som påpekte at vi ikke hadde hensyntatt EØS-reglene (forordning 883/04) i vår saksbehandling.