Klage, anke og ros

Her kan du klage eller anke på et vedtak, gi ros, eller gi tilbakemelding om feil og mangler på nav.no.

Klage eller anke på et vedtak

Har du fått helt eller delvis avslag på søknaden din, kan du klage på avslaget. Får du ikke medhold i klagen din i NAV, kan du med noen unntak anke til Trygderetten. Les mer om dine klagerettigheter.

Send klage eller anke

Klage på service

Har du blitt møtt på en dårlig måte, eller hatt en annen negativ opplevelse i møte med NAV, kan du sende en serviceklage. Du vil få svar på serviceklagen innen 3 uker.

Send klage på service

Ros

Har du en god opplevelse? Vil du rose en medarbeider, eller er det noe annet positivt du vil dele med NAV?

Send ros

Feil og mangler på nav.no

Meld fra om feil og tekniske problemer.

Send feilmelding