Pressekontakt

Vi hjelper media med å finne lokale talspersonar, tal, analysar og andre fakta om tenestetilboda til NAV i fylket.

Pressekontakt

Birgitte B. Lygre, senior kommunikasjonsrådgjevar

E-post: birgitte.b.lygre@nav.no

Mobil: 90 50 70 96

 

Ingunn Halvorsen, senior kommunikasjonsrådgjevar

E-post: ingunn.halvorsen@nav.no

Mobil: 97 08 92 09

 

Har du spørsmål om nasjonale høve må du ringe pressevakta i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Du kan be om innsyn i Arbeids- og velferdsdirektoratet sine dokument, og for andre einingar i NAV. Les om offentleg journal

Spørsmål frå media som gjeld kommunale tenester i NAV-kontora i Bergen, kan rettast til Jostein Hestnes ved etat for sosiale tenester i Bergen kommune. Mobil: 48185007, telefon: 53035025.

Medieførespurnad om enkeltsaker Vi kan kommentere enkeltsaker om vi blir fritatt frå teieplikten. Personen som har eit forhold til NAV må sjølv gi NAV fritak frå teieplikten inne på Ditt NAV.

Fritaket må bli lagt under den kategorien saka fall inn under. Journalisten må be vedkomande leggje inn følgande tekst på Ditt NAV: Eg bekreftar at eg fritar NAV for teieplikten i samband med (namn på media og journalist) sin omtale av min pågåande sak hos NAV. Det inneber at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikkje uttale seg om disse delane av mi sak: (sett inn). Eg bor i (kommune).

Vedkomande må fylle inn namn på media, journalist, tidsrom for fritak frå teieplikten, om det er deler dei ikkje ønskjer at NAV skal uttale seg om, samt kva kommune dei bor i. Journalisten gir pressekontakten ein tilbakemelding når teksten er lagt inn.

Av personvernomsyn kan ikkje NAV godta andre framgangsmåtar enn bruk av Ditt NAV for å gi fritak frå teieplikta.