Kontakt NAV Arbeidslivssenter Vestland

NAV Arbeidslivssenter Vestland hjelper verksemder med å redusere sjukefråværet, styrke inkluderinga og betre arbeidsmiljøet. Senter for Jobbmestring er knytta til NAV Arbeidslivssenter Vestland. Spørsmål kan og rettas til NAV Arbeidsgjevartelefonen 55 55 33 36.

 

   
Leiing og stab  
Urdal, Øyvind / Avdelingsdirektør  994 107 74
Ertresvaag, Eli / Avdelingsleiar  482 37 218
Nerheim, Siri Torvestad / Avdelingsleiar  415 55 987
Baardsen, Mari J. / Avdelingsleiar   413 08 273
Steintun, Turid / Resepsjon  412 94 086
   
Spesialfunksjonar  
Folgerø, Inga-Marit  / Fag- og utviklingskoordinator  970 33 940
Eggesbø, Reidun / HelseIArbeidKoordinator  982 49 728
Krossgått, Magdalena / Medarbeider med brukererfaring  995 29 182
Norland, Solveig / Arbeidsgjevarlos  950 89 869
Simonsen, Harald / Arbeidslivscoach  995 30 727
Rygg, Tove / Spesialrådgjevar  959 91 992
   
Rådgjevarar Avdeling Nord Region Sunnfjord  
Mogaard, Berit  466 28 080
Oxholm, Henny  958 99 027
Svalheim, Terje  958 99 028
   
Rådgjevarer Avdeling Nord Region Sogn  
Kinden, Per  922 70 660
Myrvold, Heidi  958 99 023
Vikdal, Erna Pettersen  971 46 233
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Bergen  
Berge, Jarle  950 43 597
Bjelland, Gry Merethe  992 02 353
Brown, Maren Nymark  934 98 670
Brurok, Irene  982 49 737
Egeland, Mardon Sødal  904 02 392
Eidsvåg, Marit  909 16 240
Eliassen, May Britt  982 49 705
Henden, Freddy  982 49 736
Johansen, Gry-Borghild   924 79 780
Nilsen, Kristine   993 17 543
Nupen, Paal  924 79 770
Oen, Anja (permisjon)  975 61 960
Sandvik-Jacobsen, Gjertrud  469 04 384
Sharifian, Abbas  982 49 716
Tungesvik, Brynhild  902 89 654
Øvrebø, Bjørn Arne  982 49 732
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Vest  
Braathen, Hanne Schreiber (permisjon)  982 49 709
Sandaunet, Bente  934 98 672
   
Rådgjevarar Avdeling Bergen og omegn Region Nordhordland  
Hauken, Olav  952 65 130
Mikalsen, Espen  934 10 931
Myksvoll, Ruth Weløy  982 49 734
   
Rådgjevarar Avdeling Sør Region Sunnhordland  
Skjønsberg, Gro  455 07 455
Pettersen, Frank Odd (permisjon)  977 64 466
   
Senter for Jobbmestring  
Misje, Marianne / Teamleiar / Psykologspesialist  

 958 88 392

Singstad, Lene / Psykolog  920 39 911
Olsen, Ingrid Blø / Psykolog  926 69 960
Monsen, Robin Ingebrigtsen / Psykolog  406 40 354
Dyrkorn, Katrine / Psykolog  926 69 970