Kurs

Kurs for arbeidssøkjarar og arbeidsgivarar i Vestland.

Arbeidsmarknadsopplæring

Sjå oversikt og kontakt det lokale NAV-kontoret ditt for meir informasjon om arbeidsmarknadsopplæring.

Fleire kurs i Vestland

Her finn du aktuelle kurs for mellom anna arbeidsgjevarar, leiarar, tillitsvalde, pårørande og fagpersoner. Om det er ledige plasser, kan du melde deg på direkte.