Unge uføre øker fortsatt i Vestfold og Telemark

Ved utgangen av oktober 2019 mottok 34 861 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år og er en økning på 1 400 personer i forhold til samme periode i fjor.

- Økningen i antall uføre er størst i aldersgruppen 30-39 år, fulgt av aldersgruppen under 30 år. Dette er faretruende fordi det er mennesker som har et langt liv foran seg. Andelen uføre under 30 år er høyere i Vestfold og Telemark enn i landet. Samtidig er økningen i unge uføre i Vestfold og Telemark lavere enn økningen i landet, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Det er store variasjoner innad i fylket, både når det gjelder andelen uføre totalt og andelen uføre under 30 år. Lavest andel uføre er det i Vinje, der 9,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre. Høyest andel er det i Hjartdal der 16,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år er uføre.

Fakta

Nøkkeltall uføretrygd 3. kvartal 2019

• Antall uføre i Vestfold og Telemark: 34 861
• Andel uføre i Vestfold og Telemark: 13,2 %
• Antall uføre i Norge: 348 778
• Andel uføre i Norge: 10,2 %
• Antall unge under 30 år som mottar uføretrygd i Vestfold og Telemark: 2 087
• Antall unge under 30 år som mottar uføretrygd i Norge: 19 470