Ungdomsledigheten går ned i Vestfold

Det er registrert 3 576 helt ledige i Vestfold.

Direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen er spesielt glad for at ledigheten blant unge viser nedgang.

– Det er gledelig å se at ledigheten fortsetter å gå ned i Vestfold, og spesielt at ledigheten blant unge under 30 år går ned med hele 5,5 prosent. Arbeidet med å få unge ut i arbeid eller utdannelse, er en av de hovedutfordringene vi som samfunn står overfor, sier Tønnessen

Ledigheten i Vestfold gikk ned med seks prosent i april 2019, målt mot samme periode i fjor, og ligger nå på 2,9 prosent. Størst nedgang var det i Svelvik med 25 prosent, mens Tønsberg hadde en økning på to prosent. Til tross for nedgangen, har fortsatt Vestfold den høyeste ledigheten i landet, sammen med Østfold og Finnmark. Arbeidsmarkedstiltakene er redusert en del i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Nedgangen i antall permitterte fortsetter

99 personer var registrert som helt eller delvis permittert ved utgangen av april. Dette er en nedgang på 58 prosent.

– NAV ser at nedgangen i antall permitterte i Vestfold fortsetter å gå ned, antallet utlyste stillinger øker og næringslivet etterspør arbeidskraft med kompetanse. Det gir grunn til å se lyst på fremtiden, sier Tønnessen.

Fakta

NØKKELTALL VESTFOLD
LEDIGHET  APRIL 2019

• Ledighet: 2,9 prosent
• Antall arbeidsledige: 3 576
• Andel langtidsledige: 31,7 prosent
• Utlyste stillinger siste måned: 1 843
• Ledighet landet: 2,3 prosent